Propozycje zmian w ustawie i spadkach i darowiznach

Data sporządzenia: wtorek, 3 września 2013
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Sejm

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku od spadków i darowizn złożony do Sejmu przez Grupę Posłów Klubu Poselskiego Ruch Palikota.

Projekt przewiduje:

  • ograniczenie zwolnienia nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych do wartości 1.000.000 zł przez  małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwo, ojczyma i macochę,
  • ujednolicenie i podwyższenie kwot zwolnień od podatku we wszystkich grupach podatkowych przy nabywaniu własności rzeczy i praw majątkowych; stawki te miałyby wynosić odpowiednio 5,10 i 15 tysięcy złotych dla I, II i III grupy podatkowej,
  • obniżenie stawek podatku od spadków i darowizn dla każdej z grup podatkowych odpowiednio do 1 %, 2 % i 3 % dla I, II, III grupy,
  • wprowadzenie możliwości określenia przez nabywcę wartości służebności analogicznie do sposobu określania wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych (art. 8 ust. 1 ustawy).