Rozporządzenie Ministra Finansów określające pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłączenie do działalności gospodarczej podatnika

Data sporządzenia: czwartek, 13 marca 2014
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów

Projekt rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie pojazdów samochodowych uznawanych za wykorzystywane wyłącznie do działalności gospodarczej podatnika.

W związku ze zmianami dotyczącymi odliczania podatku naliczonego od zakupu i eksploatacji samochodów osobowych wykorzystywanych w prowadzonej działalności gospodarczej, które zaczną obowiązywać od 1 kwietnia br., Minister Finansów określi w drodze rozporządzenia pojazdy samochodowe uznawane za wykorzystywane wyłączenie do działalności gospodarczej podatnika, wymagania dla tych pojazdów oraz dokumenty potwierdzające ich spełnienie. W stosunku do nich, podatnikowi przysługiwać będzie pełne odliczenie podatku naliczonego bez konieczności prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu oraz konieczności składania informacji naczelnikowi urzędu skarbowego o tych pojazdach. Zgodnie z projektem, katalog pojazdów wymienionych w art. 86 ust. 9 ustawy o VAT uzupełniony zostanie o pojazdy specjalne - pogrzebowe i bankowozy typu A i B.