Sejm zdecydował. 40 tys. polskich firm rodzinnych zapłaci dodatkowy podatek

poniedziałek, 30 listopada 2020

Spółki komandytowe będą opodatkowane CIT-em. Sejm odrzucił dzisiaj poprawki Senatu, zakładające rezygnację z objęcia ich tym podatkiem. To bardzo zła informacja dla 40 tysięcy polskich firm rodzinnych.

Rada Podatkowa apelowała, aby nie nakładać na firmy dodatkowych obciążeń tuż przed zakończeniem roku podatkowego i w okresie największego kryzysu gospodarczego od 30 lat. Wiele przedsiębiorstw walczy teraz o przetrwanie i utrzymanie miejsc pracy. Wprowadzenie nowego podatku zaszkodzi gospodarce i polskim rodzinnym firmom.

Wielokrotnie eksperci Rady podkreślali, że spółki komandytowe nie służą do unikania płacenia podatku. Obciążenie ich nowym podatkiem stanowi wyraz nadmiernego fiskalizmu realizowanego bez poszanowania zasady przewidywalności prawa i interesów w toku. Zmiana ta istotnie zwiększy koszty działalności gospodarczej prowadzonej w formie spółki komandytowej, dotknie w większości polskich przedsiębiorców. Teraz na 4 tygodnie przed rozpoczęciem nowego roku podatkowego, w trudnym dla nich czasie, będą musieli podjąć decyzję, czy godzą się na podwójne opodatkowanie, które uderzy w ich konkurencyjność, czy podejmą wysiłki i poniosą wysokie koszty przekształcenia np. w spółkę jawną.

Przyjęta ustawa narusza zgodnie z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego zasadę zaufania obywatela do państwa i stanowionego prawa, ponieważ niewystarczający czas na przygotowanie się do np. zmiany formy prowadzenia działalności, wymusi na wielu firmach wejście w opodatkowanie CIT-em w trakcie roku podatkowego, tj. 1 maja 2021 roku.

Rada Podatkowa

POWRÓT