Uproszczenie przepisów prawa podatkowego i gospodarczego

Data sporządzenia: środa, 27 września 2017
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT, CIT/PIT, OPP, Podatki lokalne, Inne, System podatkowy
Status: Ministerstwo/organ administracji

 

Ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu wprowadzenia uproszczeń dla przedsiębiorców w prawie podatkowym i gospodarczym autorstwa Ministerstwa Rozwoju.

Ustawa przewiduje (wg pierwszej wrsji projektu) kilka istotnych dla przedsiębiorców zmian, w tym w zakresie prawa podatkowego:

  1. ujednolicenie wzorów wszystkich formularzy w zakresie podatków lokalnych,
  2. wprowadzenie możliwości pomniejszenia przez wierzyciela podstawy opodatkowania w PIT/CIT o kwotę wierzytelności, jeżeli wierzytelność ta nie zostanie uregulowana lub zbyta w jakiejkolwiek formie w ciągu 120 dni od dnia upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze (tzw. złe długi) - po stronie dłużnika wprowadzony zostanie obowiązek podwyższenia podstawy opodatkowania,
  3. podwyższenie progu przychodów uprawniającego do uzyskania statusu „małego podatnika” z 1,2 mln euro do 2 mln euro,
  4. wprowadzenie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wartości pracy małżonka podatnika, współpracującego z tym małżonkiem – przedsiębiorcą,
  5. wprowadzenie możliwości jednorazowego rozliczenia straty podatkowej do wysokości 5 mln zł,
  6. wprowadzenie zwolnienia z podatku dochodowego kwot odszkodowań przeznaczonych na odtworzenie zniszczonego majątku,
  7. wprowadzenie obowiązku wydania przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych interpretacji ogólnej w przypadku, gdy zostanie wydana interpretacja indywidualna uwzględniająca wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego i zawierająca stanowisko rozbieżne z dotychczas wydawanymi interpretacjami indywidualnymi,
  8. skrócenie terminu, ze 150 do 120 dni, umożliwiającego wierzycielowi zastosowanie przepisów regulujących „ulgę na złe długi” w podatku VAT, analogiczne zmiany dotyczą obowiązku po stronie dłużnika,
  9. zmniejszenie o połowę, tj. do 200 tys. zł, wymaganego limitu obrotu sprzedaży za poprzedni rok podatkowy przez przedsiębiorców uczestniczących w systemie TAX FREE.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz