Zmiany w KKS

Data sporządzenia: poniedziałek, 14 stycznia 2019
Rodzaj: Ustawa
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo/organ administracji

Konsultujemy projekt z dnia 21 grudnia 2018 r. ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny skarbowy.

Kluczowe zmiany to:

 1. Modyfikacja przesłanek skuteczności instytucji czynnego żalu w postępowaniu karno-skarbowym.
 2. Wprowadzenie typu czynu zabronionego, który opiera się na konstrukcji przygotowania do popełnienia czynu zabronionego.
 3. Podniesienie najniższej liczby stawek dziennych przy wymierzaniu kary grzywny za przestępstwo skarbowe z 10 do 20.
 4. Podniesienie wysokości górnej granicy kary grzywny orzekanej w postępowaniu mandatowym z dwukrotnej do pięciokrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia.
 5. Rozszerzenie katalogu przypadków określonych w KKS, gdy należy zniszczyć rzecz po orzeczeniu przez sąd przepadku (w tym również o zniszczenie urządzeń do produkcji wyrobów tytoniowych, suszu tytoniowego, urządzeń do gier oraz automatów do gier).
 6. Rozszerzenie katalogu przypadków, w których można orzec środek karny zakazu prowadzenia określonej działalności.
 7. Wprowadzenie możliwości nadzwyczajnego obostrzenia kary w przypadkach przestępstw z art. 69b §1 i 69c §1 KKS.
 8. Zmiana zasad przedłużenia okresu przedawnienia karalności.
 9. Rozszerzenie katalogu sytuacji w których orzekany będzie przepadek towarów zakazanych lub objętych ograniczeniami.
 10. Wydłużenie okresu przedawnienia karalności wykroczeń skarbowych do lat 4.
 11. Zmiany definicji małej, dużej i wielkiej wartości.
 12. Podwyższenie wysokości sankcji jaka grozi za uporczywe nie wpłacanie w terminie podatku.
 13. Podwyższenie sankcji za wydawanie wyrobów akcyzowych, w stosunku do których zakończono procedurę zawieszenia poboru akcyzy lub sprzedaż wyrobów akcyzowych, bez ich uprzedniego oznaczenia znakami akcyzy.
 14. Wprowadzenie karalności zachowania poprzedzającego nabycie nielegalnych wyrobów akcyzowych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz