Projekt Dyrektywy Rady w sprawie wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych (CCCTB)

Data sporządzenia: piątek, 25 marca 2011
Rodzaj: Dyrektywa UE
Zakres: CIT/PIT, Międzynarodowe
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2011-03-29

Wspólna skonsolidowana podstawa opodatkowania osób prawnych (CCCTB) stanowi zbiór wspólnych przepisów dotyczących obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstw, które są rezydentami w UE, oraz położonych w UE oddziałów przedsiębiorstw z państw trzecich. Wspólne ramy podatkowe przewidują w szczególności zasady obliczania indywidualnego wyniku podatkowego każdego przedsiębiorstwa (lub oddziału), konsolidacji tych wyników w przypadku istnienia innych członków grupy oraz podziału skonsolidowanej podstawy opodatkowania między wszystkie uprawnione państwa członkowskie.

Przedmiotem harmonizacji ma być jedynie sposób obliczania podstawy opodatkowania, działania harmonizacyjne nie będą natomiast ingerować w sprawozdania finansowe. Państwa członkowskie zachowają więc swoje krajowe zasady rachunkowości finansowej, a wraz z systemem CCCTB wprowadzone zostaną przepisy dotyczące obliczania podstawy opodatkowania przedsiębiorstw. Przepisy te nie będą miały wpływu na sporządzanie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych. Nie planuje się objęcia harmonizacją stawek podatkowych.

Każde państwo członkowskie będzie stosowało swoją własną stawkę do swojej części podstawy opodatkowania podatników. System CCCTB będzie dostępny dla przedsiębiorstw każdej wielkości, a wybór systemu ma być dobrowolny.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz