Nowe źródła finansowania UE

Data sporządzenia: poniedziałek, 18 lipca 2011
Rodzaj: Decyzja UE
Zakres: Inne
Status: Komisja Europejska
Termin konsultacji: 2011-08-18

Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie nowego systemu systemy źródeł finansowania Unii Europejskiej.

Komisja Europejska przedstawiła projekt decyzji z dnia 29.06.2011 r. w sprawie nowych źródeł finansowania Unii Europejskiej. Nowy system finansowania ma się opierać w dużej mierze na tzw. dochodach bezpośrednich.

Projekt przewiduje zmiany w strukturze finansowania UE, której dochody obecnie w przeważającej większości pochodzą z wpłat przekazywanych bezpośrednio z budżetów państw członkowskich, tj. ze składek z tytułu dochodu narodowego brutto (DNB) i podatku od towarów i usług (VAT); przy czym składka VAT jest obliczana na podstawie danych statystycznych zgodnie z metodologią UE. Ponadto obecny system przewiduje również mechanizmy korekcyjne, przyznane wybranym państwom członkowskim (tj. Wielkiej Brytanii, Niemcom, Holandii, Szwecji i Austrii), które zmniejszają wysokość wpłacanych przez te kraje składek.

W celu zmniejszenia zależności budżetu UE od składek przekazywanych przez państwa członkowskich UE, a w dalszej perspektywie w celu zapewnienia większej stabilności i wzmocnienia instytucji europejskich, w zaprezentowanym projekcie decyzji Komisja Europejska zaproponowała dwa nowe własne źródła dochodów budżetowych, tj.:

• wprowadzenie nowego podatku od transakcji finansowych (financial transaction taxation (FTT), zasilającego budżet UE bezpośrednio, którego wprowadzenie ma pozwolić na redukcję składki członkowskiej,

• bezpośrednie przekazywanie do budżetu Unii części wpływów z VAT - nowe źródło oparte na podatku Vat, ma zastąpić dzisiejszy system oparty na kwotach odprowadzanych z budżetów krajowych wyliczanych w oparciu o statystyczną stawkę VAT, a jednocześnie zmobilizować państwa członkowskie do ujednolicenia VAT-u.

Ponadto w projekcie przewidziano usunięcie istniejących mechanizmów korekcyjnych i zastąpienie ich czasowym zmniejszeniem składek dla państw, których obciążenia na rzecz budżetu UE są nieproporcjonalnie wysokie w stosunku do zamożności.

autor: Komisja Europejska

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz