Krajowy Standard Rachunkowości - projekt Ministra Finansów

Data sporządzenia: środa, 27 lipca 2011
Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
Zakres: Inne
Status: Ministerstwo Finansów

W dniu 26 lipca br. otrzymaliśmy od Komitetu Standardów Rachunkowości projekt nowelizacji Krajowego Standardu Rachunkowości (KRS) nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa" z prośbą o wyrażenie opinii.

Termin konsultacji: 2011-08-10

Krajowy Standard Rachunkowości (KRS) nr 5 "Leasing, najem, dzierżawa" określa zasady wyceny i ujęcia w księgach rachunkowych oraz kryteria prezentacji i ujawnień w sprawozdaniu finansowym aktywów i zobowiązań oraz kosztów i przychodów wynikających z umów leasingu, najmu jub dzierżawy.

Standard dotyczy wszystkich rodzajów umów leasingu,  umów najmu i dzierżawy oraz wszelkich umów o podobnym charakterze, których przedmiotem są środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,  z wyjątkiem umów wynikających z przepisów o komercjalizacji i prywatyzacji.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz