Rozporządzenie fakturowe - projekt 2012

Data sporządzenia: środa, 17 października 2012
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2012-10-19

Projekt rozporządzenia ma na celu dostosowanie przepisów aktualnie obowiązującego rozporządzenia z dnia 28 marca 2011r. do zmian wprowadzonych dyrektywą Rady 2010/45/UE z dnia 13 lipca 2010r. zmieniającą dyrektywę 2006/112/WE. Zmiany mają uprościć wystawianie faktur przez podatników oraz spowodować odbiurokratyzowanie szeregu istniejących obecnie wymogów formalnych dotyczących fakturowania.

Główne zmiany :

1. umożliwienie wystawiania faktur VAT również zarejestrowanym podatnikom VAT zwolnionym,
2. mali podatnicy, rozliczający się metodą kasową, będą obowiązani jedynie do zamieszczenia w treści wystawianych przez nich faktur oznaczenia „metoda kasowa” w miejsce oznaczenia „Faktura VAT – MP”,
3. podatnicy świadczący usługi turystyki oraz dokonujący dostaw, o których mowa w art. 120 ustawy, będą zobowiązani do zamieszczenia w treści wystawionych przez nich faktur odpowiednio oznaczenia „procedura marży dla biur podróży”, „procedura marży – towary używane”, „procedura marży – dzieła sztuki” lub procedura marży – przedmioty kolekcjonerskie i antyki”; utrzymany zostanie w stosunku do tych podatników obowiązek pomijania na fakturze kwoty podatku VAT od marży,
4. faktury dokumentujące sprzedaż paliw do pojazdu samochodowego nie będą musiały już zawierać numeru rejestracyjnego tego pojazdu,
5. wprowadzenie możliwości wystawiania faktur uproszczonych w przypadku gdy kwota transakcji nie będzie przekraczać kwoty 450 zł albo 100 euro (jeżeli kwoty na fakturze będą określone w euro), przy zachowaniu równocześnie możliwości wystawienia w takiej sytuacji faktury zawierającej pełną ilość danych, jeśli tylko będzie wola podatnika lub nabywcy,
6. likwidacja sformalizowanej obecnie procedury i warunków wystawiania faktur przez nabywcę,
7. likwidacja szczegółowych zasad wystawiania faktur w przypadku stosowania przez podatnika cen urzędowych, kwestie sposobu wyliczenia podatku pozostawiono do wyboru podatnika,
8. w miejsce obecnej możliwości wystawiania faktur zbiorczych tylko za transakcje dokonane w ciągu kolejnych siedmiu dni zaprojektowano możliwość wystawienia faktur zbiorczych za wszystkie transakcje dokonane w ciągu całego miesiąca kalendarzowego.
9. faktury dokumentujące dostawy wewnątrzwspólnotowe będą mogły być wystawiane nawet do 15. dnia następującego po miesiącu, w którym transakcje te miały miejsce.

Bez zmian pozostaną terminy wystawiania faktur, dane, które powinny one zawierać, zasady wystawiania faktur dokumentujących transakcje opodatkowane poza terytorium kraju oraz zasady przechowywania faktur.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz