Poselski projekt nowelizacji PIT i CIT (Ruch Palikota)

Data sporządzenia: czwartek, 18 października 2012
Rodzaj: Ustawa
Zakres: CIT/PIT
Status: Sejm
Termin konsultacji: 2012-11-16

W projekcie ustawy zaproponowano wprowadzenie rozwiązania, które miałoby przeciwdziałać unikaniu opodatkowania poprzez „przypisanie” dochodów generowanych przez tzw. kontrolowaną jednostkę zagraniczną podmiotowi ją kontrolującemu, proporcjonalnie do zaangażowania kapitałowego podmiotu kontrolującego w jednostce kontrolowanej. Zaangażowanie to mierzone byłoby udziałem w nominalnym kapitale zakładowym tej jednostki. W przypadku podmiotu kontrolującego, podlegającego nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce, podstawę opodatkowania w podatku dochodowym od osób prawnych, powiększano by o odpowiednią część dochodów generowanych przez kontrolowaną jednostkę zagraniczną i to bez względu na to, czy dokonała ona podziału i wypłaty zysku. Podmioty kontrolujące – podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych, mieliby obowiązek rozpoznać dochody z nowego źródła, odpowiadające określonej części dochodów kontrolowanej jednostki zagranicznej. 

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz