KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

Data sporządzenia: środa, 15 lipca 2015
Rodzaj: Inny dokument/akt UE
Zakres: CIT/PIT, System podatkowy
Status: Komisja Europejska
Termin konsultacji: 2015-08-04

Konsultujemy Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania COM(2015)302. O przedstawienie stanowiska przedsiębiorców wystąpiło Ministerstwo Finansów w związku z podjętymi pracami nad przygotowaniem opinii Rządu w odniesieniu do tego dokumentu.

Głównych pięć obszarów działań proponowanych przez Komisję to:

 1. CCCTB jako kompleksowe rozwiązanie służące rozwiązaniu kwestii przenoszenia zysków:
 • CCCTB będzie obowiązkowa,
 • opracowanie strategii stopniowego wdrożenia CCCTB.
 1. Zapewnienie efektywnego opodatkowania w miejscu generowania zysków:
 • zbliżenie opodatkowania zysków do miejsca ich generowania oraz zapewnienie efektywnego opodatkowania zysków,
 • poprawa ram prawnych dotyczących cen transferowych w UE,
 • powiązanie preferencyjnych systemów podatkowych z miejscem wytwarzania wartości ekonomicznej.
 1. Dodatkowe środki na rzecz lepszego otoczenia podatkowego dla przedsiębiorstw:
 • umożliwienie transgraniczej kompensacji strat,
 • usprawnienie mechanizmów rozwiązywania sporów dotyczących podwójnego opodatkowania.
 1. Przejrzystość podatkowa:
 • zapewnienie bardziej jednolitego podejścia do jurysdykcji niechętnych do współpracy w kwestiach podatkowych w państwach trzecich,
 • prace w zakresie przejrzystości opodatkowania przedsiębiorstw w tym opcje sprawozdawczości w podziale na poszczególne kraje.
 1. Narzędzia służące realizacji:
 • poprawa koordynacji działań państw członkowskich w zakresie audytów podatkowych,
 • reforma kodeksu postępowania w zakresie opodatkowania działalności gospodarczej oraz platformy ds. dobrego zarządzania w kwestiach podatkowych.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz