Konsultacje rozporządzenia w sprawie terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez komorników sądowych

Data sporządzenia: poniedziałek, 27 lipca 2015
Rodzaj: Rozporządzenie
Zakres: VAT
Status: Ministerstwo Finansów
Termin konsultacji: 2015-08-07

Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.

Ze względu na specyfikę wykonywanych czynności przez komorników sądowych (działających w takim charakterze), w tym złożoność postępowania egzekucyjnego oraz jego wieloetapowość i specyfikę ustalania wynagrodzenia, proponowane jest wprowadzenie szczególnego momentu powstania obowiązku podatkowego dla tych czynności.

W związku z powyższym, wobec tych czynności, obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty, w odniesieniu do otrzymanej kwoty (w tym jeśli otrzymanie całości lub części zapłaty nastąpi przed dokonaniem czynności – obowiązek podatkowy powstanie na podstawie art. 19a ust. 8 ustawy o VAT).

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz