Nowelizacja VAT - uszczelnienie

Data sporządzenia: poniedziałek, 26 września 2016
Rodzaj: Ustawa
Zakres: VAT
Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
Termin konsultacji: 2016-09-29

Prowadzimy konsultacje projektu z dnia 22 września 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Proponowane w projekcie zmiany mają służyć uszczelnieniu systemu podatku VAT - poprawić jego ściągalność oraz zapobiegać wyłudzeniom. Są to m.in.:

  • likwidacja możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych dla podatników innych niż mali podatnicy oraz brak możliwości stosowania rozliczeń kwartalnych przez podatników rozpoczynających wykonywanie czynności opodatkowanych w okresie pierwszych dwunastu miesięcy prowadzenia działalności;
  • zmiana zasad dokonywania zwrotów VAT w terminie 25-dniowym;
  • wprowadzenie obowiązku składania deklaracji VAT wyłącznie drogą elektroniczną;
  • modyfikacja istniejących rozwiązań dotyczących odpowiedzialności solidarnej oraz kaucji gwarancyjnej;
  • doprecyzowanie regulacji określających przesłanki warunkujące wykreślenie podatnika z rejestru podatników VAT;
  • wprowadzenie obowiązku złożenia przez niektóre podmioty kaucji rejestracyjnej, która będzie warunkiem ich rejestracji jako podatników VAT;
  • wprowadzenie sankcji podatkowych za nierzetelne rozliczanie podatku, skutkujące zaniżeniem zobowiązania podatkowego lub zawyżeniem nadwyżki podatku naliczonego nad należnym;
  • usunięcie zwolnienia dla usług stanowiących element zwolnionej od podatku usługi finansowej lub ubezpieczeniowej, wymienionej w art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz 37- 41;
  • objęcie zakresem tzw. mechanizmu odwróconego obciążenia niektórych transakcji mających za przedmiot świadczenie usług budowlanych oraz transakcji, których przedmiotem są procesory oraz określone towary z kategorii złota i srebra.

Komentarze

Brak komentarzy, bądź pierwszy - skomentuj powyższy tekst.

Dodaj komentarz