Konsultacje Projektów

 • Nowelizacja CIT/PIT/SDG

  Data sporządzenia: środa, 27 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-02-03
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 21 stycznia 2016 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

  Projekt zakłada obniżenie do 15 tyś. zł (z obecnych 15 tyś. euro) limitu określonego w art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, po przekroczeniu którego, transakcje pomiędzy przedsiębiorcami winny być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego.

  czytaj więcej
 • Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej

  Data sporządzenia: wtorek, 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: Inne
  Status: Konsultacje
  Termin konsultacji: 2016-01-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt przekazany przez Polski Komitet Normalizacyjny, normy: prPN-prEN 16931E Electronic invoicing - Semantic data model of the core elements of an electronic invoice (Fakturowanie elektroniczne - Semantyczny model danych części głównej faktury elektronicznej).

  czytaj więcej
 • Centralizacja rozliczeń VAT w JST

  Data sporządzenia: wtorek, 19 stycznia 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-01-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.Konsultujemy projekt z dnia 14 stycznia 2016 r. ustawy o zasadach rozliczeń w podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków europejskich przez jednostki samorządu terytorialnego oraz o zmianie ustawy o finansach publicznych. Nowelizacja zakłada wprowadzenie centralizacji rozliczeń podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego. Centralizacją objęte zostaną samorządowe jednostki organizacyjne, tj. jednostki budżetowe, zakłady budżetowe oraz powstałą z mocy prawa jednostkę budżetową, podległą jednostce samorządu terytorialnego.

  czytaj więcej
 • Nowy projekt Klauzuli Obejścia Prawa Podatkowego

  Data sporządzenia: wtorek, 29 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2016-01-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt z dnia 30 grudnia 2015 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw zawierający nową wersję klauzuli obejścia prawa podatkowego.

  czytaj więcej
 • Wyższa kwota wolna od podatku

  Data sporządzenia: środa, 9 grudnia 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2016-01-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy prezydencki projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od odób fizycznych!

  Projekt zawiera propozycję podniesienia kwoty zmniejszającej podatek do 1 440 zł rocznie, co odpowiada podniesieniu kwoty wolnej od podatku do 8 000 zł. Obecnie kwota ta wynosi 556,02 zł co odpowiada 3 091 zł dochodu rocznie.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia wykonawcze do Ordynacji podatkowej - kontrola, interpretacje, odsetki i inne

  Data sporządzenia: poniedziałek, 16 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: OPP
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2015-11-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozprządzeń Ministra Finansów wydawane na podstawie upoważnień zawartych w Ordynacji podatkowej. Nowe rozporzadzenia są konsekwencją zmian wprowadzonych do ordynacji podatkowej w 2015 r.,  które zaczną obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.

  czytaj więcej