Konsultacje Projektów

 • Wzory deklaracji VAT

  Data sporządzenia: środa, 4 listopada 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2015-11-12
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy rozporządzenia Ministra Finansów:

  1) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz
  2) z dnia 27 października 2015 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług dotyczących transakcji wewnątrzwspólnotowych w zakresie nowych środków transportu.

  czytaj więcej
 • Warunków zwolnień w akcyzie (rozporządzenie)

  Data sporządzenia: poniedziałek, 26 października 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-11-02
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 20 października 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie warunków stosowania niektórych zwolnień od podatku akcyzowego.

  czytaj więcej
 • Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - konsultacje

  Data sporządzenia: poniedziałek, 12 października 2015
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-10-22
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt dokumentu „Krajowy Plan Działań Administracji Podatkowej 2016 - główne założenia projektu" wraz z załącznikiem nr 1 „Opis ryzyk związanych z podobszarami ryzyka".

  czytaj więcej
 • Ustawa o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania

  Data sporządzenia: czwartek, 1 października 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-10-19
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 24 września 2015 r. ustawy o obowiązkowej automatycznej wymianie informacji w dziedzinie opodatkowania. Zgodnie z uzasadnieniem do projektu ustawy jej celem jest implementacja przepisów dyrektywy Rady 2014/107/UE  z dnia 9 grudnia 2014 r. zmieniającej dyrektywę 2011/16/UE w zakresie obowiązkowej automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania (Dz. U. UE L 359  z 16.12.2014 str. 1).

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie w sprawie określenia proporcji przy odliczeniu VAT

  Data sporządzenia: wtorek, 29 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-09-14
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekt z dnia 23 września 2015 r. rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie sposobu określenia zakresu wykorzystywania nabywanych towarów i usług do celów działalności gospodarczej w przypadku niektórych podatników.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenia ws. właściwości wyspecjalizowanych urzędów skarbowych

  Data sporządzenia: poniedziałek, 21 września 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: Inne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-09-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy projekty rozporządzeń Ministra Finansów,

  1. w sprawie określenia kategorii podatników i płatników obsługiwanych przez naczelnika urzędu skarbowego innego niż właściwego miejscowo oraz
  2. w sprawie wyznaczenia naczelników urzędów skarbowych do wykonywania niektórych zadań należących do innych naczelników urzędów skarbowych oraz określenia terytorialnego zasięgu ich działania.
  czytaj więcej