Konsultacje Projektów

 • Ocena funkcjonowania systemu rozliczeń podatku VAT (Mini One Stop Shop)

  Data sporządzenia: poniedziałek, 31 sierpnia 2015
  Rodzaj: Inny dokument/akt krajowy
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-09-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów dokonuje oceny funkcjonowania obowiązujących od stycznia br. przepisów dotyczących określenia miejsca świadczenia usług telekomunikacyjnych, nadawczych i elektronicznych świadczonych na rzecz niepodatników w Unii Europejskiej i możliwości rozliczenia tych usług w małym punkcie kompleksowej obsługi (Mini One Stop Shop).

  czytaj więcej
 • Propozycja nowej definicji budowli w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych

  Data sporządzenia: poniedziałek, 7 września 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Podatki lokalne
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-10-16
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Ministerstwo Finansów kontynuuje prace nad zmianą definicji pojęcia „budowla” w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r.  o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849, z późn. zm.). Nowa definicja odpowiadać ma zaleceniom Trybunału Konstytucyjnego zawartym w wyroku z dnia 13 września 2011 r. sygn. akt P 33/2009.

  czytaj więcej
 • Konsultacje rozporządzenia w sprawie terminu powstania obowiązku podatkowego w odniesieniu do czynności wykonywanych przez komorników sądowych

  Data sporządzenia: poniedziałek, 27 lipca 2015
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2015-08-07
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Rozporządzenie jest wykonaniem przez Ministra Finansów fakultatywnego upoważnienia zawartego w art. 19a ust. 12 ustawy o podatku od towarów i usług. Zgodnie z tym przepisem minister właściwy do spraw finansów publicznych może określić, w drodze rozporządzenia, późniejsze niż wymienione w art. 19a ust. 1, 5 oraz 7-11 terminy powstania obowiązku podatkowego, uwzględniając specyfikę wykonywania niektórych czynności, uwarunkowania obrotu gospodarczego niektórymi towarami oraz przepisy Unii Europejskiej.
   

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja nowej kwoty wolnej od podatku

  Data sporządzenia: czwartek, 23 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2015-08-05
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Klub Parlamentarny Zjednoczona Prawica przedłożył w Sejmie projekt ustawy zwalniającej z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodów, które zdaniem autorów są szacowanymi minimalnymi kosztami utrzymania.

  czytaj więcej
 • Poselska propozycja ulgi remontowej (SLD)

  Data sporządzenia: środa, 22 lipca 2015
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2015-08-16
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Posłowie Klubu Parlamentarnego SLD zgłosili w Sejmie projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w którym proponują wprowadzenie ulgi remontowej.

  czytaj więcej
 • KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

  Data sporządzenia: środa, 15 lipca 2015
  Rodzaj: Inny dokument/akt UE
  Zakres: CIT/PIT, System podatkowy
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2015-08-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

  Konsultujemy Komunikat Komisji Europejskiej do Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie sprawiedliwego i skutecznego systemu opodatkowania przedsiębiorstw w Unii Europejskiej: pięć głównych obszarów działania COM(2015)302. O przedstawienie stanowiska przedsiębiorców wystąpiło Ministerstwo Finansów w związku z podjętymi pracami nad przygotowaniem opinii Rządu w odniesieniu do tego dokumentu.

  czytaj więcej