Konsultacje Projektów

 • Poselski projekt nowelizacji VAT (Ruch Palikota)

  Data sporządzenia: środa, 10 października 2012
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2012-11-05
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Projekt nowelizacji ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług złożony przez grupę posłów Klubu Parlamentarnego Ruch Palikota.

  czytaj więcej
 • Opłaty celne - projekt rozporządzenia 2012.

  Data sporządzenia: wtorek, 9 października 2012
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: CŁO
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2012-10-11
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Projekt z dnia 20 września Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie stawek opłat pobieranych przez organy celne oraz sposobu ich obliczania.

  czytaj więcej
 • Kasy Fiskalne - kryteria i warunki techniczne (projekt 2012)

  Data sporządzenia: wtorek, 2 października 2012
  Rodzaj: Rozporządzenie
  Zakres: VAT
  Status: Ministerstwo/organ administracji
  Termin konsultacji: 2012-10-19
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Projekt Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 16.08.2012r.w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące.

  czytaj więcej
 • Zatory Płatnicze - Poselski projekt zmian w PIT, CIT i VAT

  Data sporządzenia: piątek, 31 sierpnia 2012
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT, CIT/PIT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2012-09-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Poselski projekt ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o podatku od towarów i usług.

  czytaj więcej
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (Fiscalis 2020).

  Data sporządzenia: środa, 19 grudnia 2012
  Rodzaj: Rozporządzenie UE
  Zakres: System podatkowy
  Status: Parlament Europejski
  Termin konsultacji: 2012-09-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego program działań dla podatków w Unii Europejskiej na okres 2014-2020 (Fiscalis 2020) i uchylającego decyzję nr 1482/2007/WE COM(2012) 465.

  czytaj więcej
 • Nowelizacja CIT/PIT 2012

  Data sporządzenia: piątek, 24 sierpnia 2012
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2012-09-05
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@pkpplewiatan.pl

  Skierowany do konsultacji społecznych projekt ustawy z dnia 24.08.2012r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw zawiera bardzo wiele istotnych dla podatników zmian, m. in.:

  • włączenie spółek komandytowo - akcyjnych (S.K.A.) w zakres podmiotowy ustawy CIT,
  • wprowadzenie zasad ustalenia wartości początkowej środków trwałych w spółce europejskiej, spółdzielni europejskiej oraz zakładzie zagranicznym położonym na terytorium RP,
  • wyłączenie prawa do korzystania ze zwolnienia od podatku, w przypadku wypłat dywidend i innych dochodów (przychodów) z tytułu udziału w zyskach osób prawnych podlegających odliczeniu w spółce wypłacającej (tzw. pożyczka partycypacyjna),
  • zmiany w przepisach dotyczących niedostatecznej kapitalizacji, cen transferowych i dokumentacji podatkowej z nimi związanej,
  • zmiany w definicji pochodnych instrumentów finansowych w ustawie o PIT i CIT oraz w momencie powstania przychodu z ich realizacji.

  Zapraszamy do konsultacji!!!

  czytaj więcej