Konsultacje Projektów

 • Nowe kasy fiskalne

  Data sporządzenia: środa, 20 września 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2017-12-28
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl

  Projekt z dnia 18 września 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz ustawy – Prawo o miarach.

  Projekt zakłada wprowadzenie zmian w zakresie wystawiania faktur oraz zmiany w systemie rejestrowania sprzedaży przy pomocy kas rejestrujących.

  czytaj więcej
 • Przeciwdziałanie wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych

  Data sporządzenia: poniedziałek, 28 sierpnia 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP, System podatkowy
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2017-09-04
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Projekt z dnia 25 lipca 2017 r. ustawy o zmianie ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych zakłada wprowadzenie narzędzi pozwalających w ocenie projektodawcy na ograniczenie wyłudzeń podatku VAT. czytaj więcej
 • Minister Finansów pokaże dane podatkowe 4 500 największych firm

  Data sporządzenia: czwartek, 29 czerwca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2017-07-10
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 26 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który przewiduje wprowadzenie do ustawy CIT przepisów pozwalających Ministrowi Finansów na publikowanie informacji zawartych w składanych przez podatników zeznaniach podatkowych. czytaj więcej
 • Akcyza na e-papierosy i wyroby nowatorskie

  Data sporządzenia: czwartek, 22 czerwca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: Akcyza
  Status: Ministerstwo Finansów
  Termin konsultacji: 2017-07-07
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt z dnia 14 czerwca 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku akcyzowym, który zakłada opodatkowanie akcyzą e-papierosów i wyrobów nowatorskich. czytaj więcej
 • Przekazywanie wyciągów bankowych szefowi KAS - nowelizacja OP

  Data sporządzenia: środa, 24 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: OPP
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2017-05-29
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy rządowy projekt z dnia 19 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa. Zmiany zakładają wprowadzenie obowiązku przekazywania dobowych wyciągów z rachunków bankowych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej. czytaj więcej
 • Podzielona płatność w VAT - konsultacje

  Data sporządzenia: poniedziałek, 15 maja 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: VAT
  Status: Sejm
  Termin konsultacji: 2017-05-25
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Ministerstwo Rozwoju i Finansów przekazało do konsultacji społecznych projekt z dnia 12 maja 2017 r. ustawy o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw. Projekt przewiduje wprowadzenie podzielonej płatności w podatku VAT (ang. split payment). czytaj więcej