Opisy przypadków

 • Możliwość stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika

  Data: poniedziałek, 15 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Pytanie przedsiębiorcy

  Firma zatrudnia na pełen etat prawnika.  Duża  część z efektów jego pracy to utwory w rozumieniu prawa autorskiego (opinie, umowy, teksty statutów, regulaminów, pisma przesądowe itd.). W związku z tym Firma zadała następujące pytania:
  a) czy w takiej sytuacji możliwe jest korzystanie przez prawnika-pracownika z 50% kosztów uzyskania przychodu a jeśli tak, jak to właściwie rozliczać i dokumentować ?
  b) Czy etat można uznaniowo podzielić  na część autorską i pozostałą  wg zakresu obowiązków? Ewentualnie czy właściwe byłoby prowadzenie karty czasu pracy?
  c) Czy trzeba dokumentować to co jest utworem i w danym miesiącu zostało wytworzone, czy też nie trzeba dzielić i 50% koszty mogą obejmować pełne wynagrodzenie?
   

  Wstęp

  - ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm.), zwana dalej „updof”
  - ustawa z dnia 04.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.) zwana dalej „Prawo autorskie”
   

  czytaj więcej
 • Rozliczenie podatku dochodowego i VAT z usług na rzecz kontrahenta zagranicznego

  Data: poniedziałek, 15 kwietnia 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: VAT, CIT/PIT
  Pytanie przedsiębiorcy

  Pytający od ponad roku prowadzi własną, jednoosobową działalność gospodarczą. Zajmuje się grafiką komputerową, w tym projektowaniem figurek, pluszowych zabawek. Obecnie ma szansę na współpracę z amerykańską firmą specjalizującą się w produkowaniu tychże na większą skalę.
  Pytanie dotyczy ustalenia sposobu rozliczania się z taką firmą w naszym systemie podatkowym.
   

  Wstęp

  Współpraca byłaby oparta na odpowiedniku umowy o dzieło. Firma amerykańska zlecałaby projekt figurki/pluszaka. Firma pytająca sprzedawałaby ten projekt wraz z pełnymi majątkowymi prawami autorskimi np. na okres roku, czyli na zasadzie licencji. Umowa mogłaby być przedłużana w przypadku dobrej sprzedaży zabawki opartej na projekcie. Dzieło w rozumieniu ustawy o prawie autorskim byłoby ustalone w formie plików graficznych wraz z opisami.
  Pytanie dotyczy analizy na gruncie podatku dochodowego oraz podatku VAT.
   

  czytaj więcej
 • Skutki podatkowe przekształcenia spółki komandytowo – akcyjnej w spółkę komandytową

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik prosi o opinię czy istnieją ryzyka podatkowe na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych lub podatku dochodowego od osób prawnych oraz w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych przy przekształceniu spółki komandytowo-akcyjnej w spółkę komandytową. Podatnik pyta w szczególności o ewentualne rozpoznanie przychodu po stronie obecnych akcjonariuszy SKA oraz o podatek od czynności cywilnoprawnych od zmiany umowy spółki.

   

  Wstęp

  Na gruncie Ustawy o PCC przekształcenie SKA w SK traktowane jest jak zmiana umowy spółki podlegająca opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych (dalej: PCC). Jednocześnie przedmiotowa ustawa umożliwia zastosowanie zwolnienia z opodatkowania w sytuacji gdy wartość wkładów podlegała już wcześniej opodatkowaniu tym podatkiem

  czytaj więcej
 • Sporządzanie dokumentacji podatkowych

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik zadał pytanie czy jest zobowiązany sporządzić dokumentację dotyczącą cen transferowych usług najmu i usług świadczonych przez pracowników.

  Wstęp

  W przedstawionym stanie faktycznym istnieją powiązania kapitałowe zobowiązujące podmioty powiązane, po przekroczeniu określonego progu ustawowego, do sporządzenia dokumentacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Zasady opodatkowania licencji marki

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Jakie są zasady rozliczenia na gruncie podatku dochodowego udzielenia licencji marki, a w szczególności w jaki sposób licencja marki powinna być prawidłowo rozliczona na gruncie podatku dochodowego w tym w odniesieniu do kwalifikowania licencji marki jako licencji znaku towarowego?
  Jakie są korzyści związane z udostępnieniem licencji marki przez osobę fizyczną na rzecz osoby prawnej w pierwszym roku wykorzystania tej licencji, a także w którym momencie licencja marki będzie kosztem uzyskania przychodów?

   

  Wstęp

  W omawianym stanie faktycznym, skutki podatkowe w podatku dochodowym występują zarówno po stronie osoby prawnej jako podmiotu otrzymującego licencję znaku towarowego, jak i po stronie osoby fizycznej jako podmiotu udzielającego przedmiotowej licencji.

  czytaj więcej
 • Opinia podatkowa w sprawie klasyfikacji dla celów amortyzacji wydatków poniesionych na dobudowanie budynku biurowego do istniejącego obiektu.

  Data: środa, 27 lutego 2013
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" Sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka zamierza wybudować nowy budynek biurowy połączony z istniejącym budynkiem ścianą lub klatką schodową. Na inwestycję zostanie zaciągnięty kredyt bankowy. Czy wybudowany obiekt będzie stanowił odrębny środek trwały oraz jak należy ująć podatkowo odsetki od kredytu związanego z inwestycją?

  Wstęp

  1. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2011 r., Nr 74, poz. 397 ze zm.), zwana dalej „updop”.
  2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Obiektów Budowlanych (PKOB) (Dz.U. Nr 112, poz. 1316 ze zm.)
  3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2010 r. w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. Nr 242, poz. 1622).
   

  1. Jeżeli zgodnie z Klasyfikacją obiektów budowlanych, wybudowany nowy obiekt biurowy nie będzie oddzielony od dotychczasowego budynku ścianą przeciwpożarową od fundamentów po dach albo nie będzie miał oddzielnego wejścia oraz oddzielnych instalacji, to będzie stanowił jeden budynek z dotychczasowym obiektem, do którego zostanie dobudowany. Dla celów amortyzacji będzie to jeden środek trwały, ulepszony o nakłady poniesione na rozbudowę.
  2. Odsetki od kredytu zaciągniętego na rozbudowę czy budowę środka trwałego, naliczone przed dniem oddania środka trwałego (ulepszenia) do używania, zwiększają jego wartość początkową. Naliczone i zapłacone później, są zaliczane bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów.
   

  czytaj więcej