Opisy przypadków

 • Zaliczki na podatek dochodowy płacone kwartalnie

  Data: piątek, 16 listopada 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik pyta jak prawidłowo obliczyć wysokość zaliczki na podatek PIT.

  Wstęp

  Metoda wyliczania i wpłacania zaliczek na podatek PIT jest uzależniona od zgłoszonego zawiadomienia przez podatnika.

  czytaj więcej
 • Zastosowanie podwyższonych kosztów uzyskania przychodów z tytułu umowy o pracę z programistą

  Data: środa, 7 listopada 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik pyta o możliwość zastosowania w stosunku do wynagrodzenia wypłacanego programistom z tytułu umów o pracę 50% kosztów uzyskania przychodu. 

  Wstęp

  Podwyższone KUP, w omawianym stanie faktycznym, mogą być zastosowane do programistów po spełnieniu ściśle określonych przesłanek określonych w Ustawie o PIT z uwzględnieniem uregulowań Prawa autorskiego:

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie w Polsce podatkiem dochodowym

  Data: środa, 26 września 2012
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Dariusz Trzaska, radca prawny, doradca podatkowy nr 07585, Spółka Doradztwa Podatkowego "Manugiewicz, Trzaska i Wspólnicy" sp. z o.o.
  Pytanie przedsiębiorcy

  W pierwszej kolejności pojawiło się pytanie, czy prowadzenie tutaj działalności powinno być zarejestrowane w polskich urzędach, jeśli tak, to w jakich? Po drugie, w zakresie podatku dochodowego postawiono zasadniczą kwestię, czy w Polsce firma będzie musiała rozliczać ten podatek w związku ze sprzedażą w Polsce towarów.

  Wstęp

  Zagadnienia przedstawione do wyrażenia opinii, jako zapewne póki co przyczynek do dalszych rozważań decyzyjnych, są dość ogólnie sformułowane. Jak jednak wskazano w zapytaniu, chodzi o przybliżenie pewnych zagadnień i zapewne w oparciu między innymi o niniejsze opracowanie będą podejmowane decyzje odnośnie planowanej działalności. Dlatego też, pewne aspekty opracowania muszą mieć wymiar ogólny.

  czytaj więcej
 • Opodatkowanie dywidendy i możliwa optymalizacja podatkowa

  Data: piątek, 10 sierpnia 2012
  Faza: Planowanie podatkowe
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Udziałowcy - łącznie cztery osoby - posiadają dwie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka z o.o.). Zysk wypłacany jest w formie dywidend z każdej spółki oddzielnie, a zatem jest on dwukrotnie opodatkowany. Wysokość dywidendy ok. 50 do 100 tys. PLN. Działalność obu spółek nie jest konkurencyjna. Podatnik zadał pytanie o optymalizację podatkową, tj. czy z ekonomicznego punktu widzenia wskazanym byłoby przekształcenie jednej ze spółek w spółkę komandytową?

  Wstęp

  W przedstawionym stanie faktycznym istnieje możliwość dokonania optymalizacji podatkowej polegającej na przekształceniu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w spółkę komandytową.

  czytaj więcej
 • Dochodzenie wierzytelności przez spółkę jawną od spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz od członków zarządu tego podmiotu

  Data: wtorek, 31 lipca 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy wydatki związane z dochodzeniem wierzytelności bezpośrednio od członków zarządu spółki z o.o., która jest dłużnikiem spółki jawnej można zakwalifikować do kosztów uzyskania przychodów?

  Wstęp

  W odniesieniu do uregulowań prawa podatkowego należy stwierdzić, iż nie ma przeszkód podatkowych aby wydatki związane z dochodzeniem wierzytelności bezpośrednio od członków zarządu spółki z o.o., która jest dłużnikiem spółki jawnej –uznać za KUP. Jednocześnie po odzyskaniu wierzytelności od członków zarządu spółki z o.o. lub ewentualnie od samej spółki z o.o. jako dłużnika – otrzymane kwoty będą stanowić przychód podatkowy. W związku z tym, że spółka jawna – na gruncie prawa podatkowego – nie jest podatnikiem podatku dochodowego, powyższe konsekwencje podatkowe wykazują wspólnicy tej spółki zgodnie z zasadami opodatkowania udziału w spółce nie mającej osobowości prawnej.

  czytaj więcej
 • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów kosztów prac rozwojowych

  Data: czwartek, 19 lipca 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik rozpoczyna prace nad nowym produktem - oprogramowaniem. Program będzie tworzony na podstawie znanej już technologii. Przedsiębiorca pragnie stworzyć prototyp o potencjalnym wykorzystaniu komercyjnym. Wydatki, które będzie ponosić podmiot na stworzenie prototypu podatnik chce kwalifikować jako koszty prac rozwojowych. W znacznej części na koszty prac rozwojowych będą się składać wynagrodzenia pracowników, którzy w zależności od ilości pracy nad już istniejącym oprogramowaniem będą alokować w nowy produkt trudną do określenia liczbę godzin. Obecnie podatnik nie wie czy prace zakończą się wynikiem pozytywnym czy też nie. Podmiot nie chce zaliczać tych wydatków do kosztów podatkowych poprzez odpisy amortyzacyjne, gdyż trudno byłoby wiarygodnie wyszacować koszty prac poniesionych na stworzenie oprogramowania. Z uwagi na powyżej opisany stan faktyczny podatnik zwrócił się z zapytaniem czy na podstawie art. 15 ust.4a koszty prac rozwojowych podatnik może zaliczać do kosztów podatkowych w miesiącu, w którym zostały poniesione?

  Wstęp

  Z uwagi na brzmienie art. 15 ust. 4a Ustawy o CIT to od decyzji podatnika zależy forma rozliczania wydatków ponoszonych z tytułu prac rozwojowych. Podatnik jest więc uprawniony do bieżącego zaliczania do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych z tytułu prac rozwojowych.

  czytaj więcej