Opisy przypadków

 • Zaliczanie do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przesyłkami pocztowymi

  Data: czwartek, 19 lipca 2012
  Faza: Aktualny stan faktyczny
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Joanna Patyk, doradca podatkowy nr 11064, TAX&BUSINESS Kancelaria Podatkowa Joanna Patyk
  Pytanie przedsiębiorcy

  Przedsiębiorca, będący podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych (dalej: PIT) prowadzi sprzedaż swoich produktów za pomocą sklepu internetowego. Towary zamówione przez klientów są wysyłane do nich jako przesyłki pocztowe. W praktyce zdarzają się sytuacje, gdy klient nie odbierze z poczty przesyłki lub przesyłka zostanie przez klienta odesłana. Przedsiębiorca poniósł jednakże wydatki związane z przesłaniem nieodebranego ostatecznie towaru. Z uwagi na powyżej opisany stan faktyczny podatnik zadał pytanie czy istnieje możliwość zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów (dalej: KUP) wydatków związanych z przesyłkami pocztowymi w sytuacji gdy klient nie odebrał przesyłki z poczty lub zwrócił przesyłkę?

  Wstęp

  Podatnik ma prawo do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków związanych z przesyłkami pocztowymi. Przedmiotowe wydatki stanowią koszty uzyskania przychodów także wówczas gdy klient nie odbierze przesyłki bądź zwróci w późniejszym okresie przesyłkę.

  czytaj więcej
 • Sprzedaż lokalu wykorzystywanego w działalności gospodarczej spółki kapitałowej.

  Data: piątek, 13 lipca 2012
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy nr wpisu 11647, Kancelaria Doradców Podatkowych Parulski & Wspólnicy s.c.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Spółka w 1996 roku zakupiła lokal użytkowy w nowym budynku, w którym prowadziła działalność gospodarczą. W chwili obecnej Spółka zamierza zbyć lokal, w związku z czym powzięto wątpliwość, która z ustaw o podatku dochodowym znajdzie zastosowanie do opodatkowania przychodu z planowanej sprzedaży.

  Wstęp

  Podatnik będący osobą fizyczną prowadzi działalność gospodarczą w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej Spółka).

  czytaj więcej
 • Zwolnienie z opodatkowania środków pomocy unijnej przekazanych beneficjentowi pomocy

  Data: środa, 6 czerwca 2012
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy nr wpisu 11647, Kancelaria Doradców Podatkowych Parulski & Wspólnicy s.c.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Czy środki przekazane beneficjentowi pomocy unijnej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działalnie 6.1.1., w części wydatkowane na eksploatację i utrzymanie biura oraz sal szkoleniowych, będą stanowić przychód podlegający opodatkowaniu na mocy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

  Wstęp

  Stan faktyczny

  Podatnik będący osobą fizyczną prowadzi jednoosobową, pozarolniczą działalność gospodarczą. W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 działanie 6.1.1., realizuje projekt szkoleniowy finansowany z funduszy Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Dla celu przedmiotowego projektu, beneficjent pomocy unijnej będzie wykorzystywał własne zaplecze w postaci sal szkoleniowych oraz biura. Podatnik ma wątpliwości, jak na gruncie podatku dochodowego od osób fizycznych potraktować środki otrzymane w ramach ww. programu, wydatkowane na eksploatację i utrzymanie wspomnianego biura oraz sal szkoleniowych

  czytaj więcej
 • Aport znaku towarowego do spółki kapitałowej w zamian za objęcie udziałów.

  Data: poniedziałek, 21 maja 2012
  Zagadnienie: CIT/PIT
  Autor: Paweł Satkiewicz, doradca podatkowy nr wpisu 11647, Kancelaria Doradców Podatkowych Parulski & Wspólnicy s.c.
  Pytanie przedsiębiorcy

  Podatnik będący osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą jest właścicielem znaku towarowego, który zamierza wnieść aportem do spółki kapitałowej w zamian za objęcie udziałów w tejże spółce. Znak towarowy został wytworzony we własnym zakresie i nie jest składnikiem majątkowym działalności gospodarczej prowadzonej przez podatnika. Przedmiotowy znak towarowy podlega ochronie na mocy decyzji wydanej przez Urząd Patentowy. Podatnik rozważa możliwość zastosowania do przychodu powstałego w związku z objęciem udziałów w spółce w zamian za aport znaku towarowego zryczałtowanego kosztu w wysokości 50 procent.

  Wstęp

  Celem niniejszej opinii jest analiza i określenie konsekwencji podatkowych zastosowania zryczałtowanych, 50-procentowych, kosztów uzyskania przychodu w sytuacji wniesienia do spółki kapitałowej znaku towarowego wytworzonego we własnym zakresie przez osobę fizyczną.

  czytaj więcej
poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 6