Międzynarodowe Prawo Podatkowe

 • Dyrektywa Rady COM(2018) 298 - stosowanie odwrotnego obciążenia w VAT

  piątek, 8 czerwca 2018
  Data sporządzenia: piątek, 8 czerwca 2018
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: VAT
  Status: Komisja Europejska
  Konsultujemy projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2018) 298 final. czytaj więcej
 • Dyrektywa Rady COM(2018) 298 - stosowanie odwrotnego obciążenia w VAT

  Data sporządzenia: piątek, 8 czerwca 2018
  Rodzaj: Dyrektywa UE
  Zakres: VAT
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2018-06-15
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: ppruszynski@konfederacjalewiatan.pl
  Konsultujemy projekt Dyrektywy Rady zmieniającej dyrektywę 2006/112/WE Rady z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej w odniesieniu do okresu stosowania fakultatywnego mechanizmu odwrotnego obciążenia w związku z dostawami niektórych towarów i usług podatnych na oszustwa oraz mechanizmu szybkiego reagowania na oszustwa związane z podatkiem VAT – COM(2018) 298 final. czytaj więcej
 • Zespół ds. Uproszczenia Procedury APA

  Rodzaj: Spotkanie Zespołu ds. Uproszczenia Procedury APA
  Data wydarzenia: poniedziałek, 26 lutego 2018, 10:00

  Na spotkaniu Prezydium Rady Podatkowej z Min. Pawłem Gruzą, p. Minister poinformował, że planuje wprowadzić gruntowne zmiany w procedurze zawierania uprzednich porozumień cenowych (APA). Jest otwarty na propozycje zmian i dyskusje z przedsiębiorcami.

  Zapraszamy członków Rady na spotkanie Zespołu ds Uproszczeń Procedury APA   w dniu 26 lutego br. o godz. 10:00 w siedzibie Konfederacji Lewiatan (ul. Zbyszka Cybulskiego 3, Warszawa)

  czytaj więcej
 • Powołanie Zespołu ds. Uproszczenia Procedury APA

  czwartek, 15 lutego 2018

  W dniu 14.02.2018 r. Przewodniczący Rady powołał Zespól ds. Uproszczenia Procedury APA. Na Przewodniczącego Zespołu został powołany wieloletni członek Rady Tomasz Lenart - Dyrektor Biura ds. Podatków w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

   

   

  czytaj więcej
 • NOWA WERSJA - USTAWA ANTY-OPTYMALIZACYJNA 2017

  czwartek, 28 września 2017
  Data sporządzenia: czwartek, 6 lipca 2017
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

  Projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. 

  Planowane zmiany mają przeciwdziałać optymalizacji podatkowej.

  czytaj więcej
 • Marta Szafarowska

  Warsztaty Rady Podatkowej Wiosna 2017

  poniedziałek, 20 marca 2017

  Relacja i prezentacje z Warsztatów Rady Podatkowej Wiosna 2017.

  czytaj więcej
 • Dyrektywa o unikaniu opodatkowania zaszkodzi europejskim firmom

  wtorek, 15 marca 2016

  Projekt dyrektywy Rady Europejskiej dotyczący przeciwdziałania praktykom unikania opodatkowania, mającym bezpośredni wpływ na funkcjonowanie rynku wewnętrznego nie został w sposób prawidłowy uzgodniony z krajami członkowskimi UE. Narzuca odmienne reguły niż te uzgodnione na forum międzynarodowym oraz wykracza poza zakres zaleceń OECD. Skutkiem tego, nowe regulacje nie będą obejmowały krajów spoza Unii – uważa Rada Podatkowa Konfederacji Lewiatan.

  czytaj więcej
 • CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

  poniedziałek, 29 lutego 2016
  Data sporządzenia: poniedziałek, 29 lutego 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego

   

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków. Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Inne zmiany dotyczą m.in.:

  1) modyfikacji opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport,

  2) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów,

  3) uzupełnienie/wprowadzenie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (PIT).

  czytaj więcej
 • CIT Nowelizacja 2016 - Stawka 15 %, Opodatkowanie Aportów i Inne Zmiany

  Data sporządzenia: poniedziałek, 29 lutego 2016
  Rodzaj: Ustawa
  Zakres: CIT/PIT
  Status: Zakończenie procesu legislacyjnego
  Termin konsultacji: 2016-03-17
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: riniewski@konfederacjalewiatan.pl

   

  Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wprowadza kilka fundamentalnych zmian w konstrukcji obydwu podatków. Najbardziej głośną i reklamowaną zmianą jest obniżenie stawki podatku CIT dla małych i rozpoczynających działalność podatników do 15 %. Inne zmiany dotyczą m.in.:

  1) modyfikacji opodatkowania objęcia udziałów/akcji w zamian za aport,

  2) zmiany w zakresie opodatkowania transakcji łączenia, podziału oraz wymiany udziałów,

  3) uzupełnienie/wprowadzenie katalogu dochodów (przychodów), które uznaje się za dochody (przychody) osiągnięte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  czytaj więcej
 • Nowe źródła finansowania UE

  Data sporządzenia: poniedziałek, 18 lipca 2011
  Rodzaj: Decyzja UE
  Zakres: Inne
  Status: Komisja Europejska
  Termin konsultacji: 2011-08-18
  E-mail, na który można przesyłać uwagi: mblajerska@pkpplewiatan.pl
  Projekt decyzji Komisji Europejskiej w sprawie nowego systemu systemy źródeł finansowania Unii Europejskiej. czytaj więcej
1 2 ... 2 następna